Lehdistö

Lehdistötiedotteet ym. medialle tarkoitettu materiaali. Jos et löydä jotain etsimääsi ota yhteyttä matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi.

Lehdistötiedote 18.11.2016

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet järjestettiin syksyllä 2016. Noin kolmetuhatta kokelasta suoritti syys-lokakuun taitteessa sähköisen kokeen filosofiassa, maantieteessä tai saksan kielessä. Koe sujui hyvin: kaikkien kokelaiden koesuoritukset on nyt arvosteltu sähköisesti ja alustavat tulokset on lähetetty tänään lukioille. Kokeen tekninen suoritusympäristö perustuu USB-muistitikuilta käynnistettäviin palvelimiin ja kokelaiden omiin koneisiin. Tämä tekniikka on osoittautunut toimivaksi: kaikilla kokelailla on...

Read more ...

Pressmeddelande 18.11.2016

Hur avläggs det digitala studentprovet på 2020-talet? Berätta för oss! De första elektroniska studentproven ordnades hösten 2016. Cirka 3 000 examinander avlade i månadsskiftet september–oktober det elektroniska provet i filosofi, geografi eller tyska. Provet gick bra: samtliga examinanders provprestationer har nu bedömts elektroniskt och de preliminära resultaten har i dag skickats till gymnasierna. Den tekniska miljön...

Read more ...

Lehdistötiedote 30.11.2016

Ylioppilastutkintolautakunta julkistaa Hackabi2-kilpailunsa huomenna Sähköisten ylioppilaskirjoitusten seuraavan version ideointi käynnistyy torstaina 1.12. verkossa ja Slushin yhteydessä julkistettavalla avoimella Hackabi2-kilpailulla. Koejärjestelmän jatkokehityksen painopisteenä on mm. helppokäyttöisyys ja tietoturva. Sähköinen ylioppilaskoe oli ensimmäisen kerran käytössä syksyn 2016 ylioppilaskirjoituksissa.  Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) pääsihteeri Kaisa Vähähyypän mukaan niin kokelailta kuin arvostelijoita tullut palaute oli pääosin hyvin positiivista. ”Hankkeen ensimmäinen vaihe...

Read more ...

Pressmeddelande 30.11.2016

I morgon utlyser Studentexamensnämnden tävlingen Hackabi2 Utvecklingen av idéer för nästa version av den elektroniska studentexamen inleds torsdagen den 1 december med den öppna tävlingen Hackabi2. Tävlingen lanseras på internet och i samband med Slush. Den här gången fokuserar vidareutvecklingen av provsystemet på bland annat användbarhet och datasäkerhet. De första elektroniska studentproven ordnades hösten 2016....

Read more ...

Lehdistötiedote 14.3.2017

Ylioppilastutkintolautakunnan hackabi-kilpailu tuotti uusia jatkokehitysideoita Ylioppilastutkintolautakunta julkisti 1.12.2016 kaikille avoimen kilpailun digitaalisen ylioppilaskokeen jatkokehityksen tueksi. Kilpailulla haettiin uusia ajatuksia mm. helppokäyttöisyyden ja tietoturvan parantamiseen. Kilpailutöitä jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan. Työt olivat keskenään hyvin erilaisia, mutta kolme palkittua työtä erottuivat selvästi joukosta. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat design director Markus Berg (Futurice Oy), tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen, cyber security...

Read more ...

Pressmeddelande 14.3.2017

Studentexamensnämndens tävling Hackabi gav nya idéer för utvecklingen av studentexamen Studentexamensnämnden utlyste den 1.12.2016 en tävling öppen för alla för att stöda den fortsatta utvecklingen av den digitala studentexamen. I tävlingen söktes nya idéer gällande bl.a. användarvänlighet och förbättrande av datasäkerheten. Åtta tävlingsbidrag lämnades in före utgången av tävlingstiden. Bidragen var väldigt olika, men de...

Read more ...