Pressmeddelande 30.11.2016

I morgon utlyser Studentexamensnämnden tävlingen Hackabi2

Utvecklingen av idéer för nästa version av den elektroniska studentexamen inleds torsdagen den 1 december med den öppna tävlingen Hackabi2. Tävlingen lanseras på internet och i samband med Slush. Den här gången fokuserar vidareutvecklingen av provsystemet på bland annat användbarhet och datasäkerhet.

De första elektroniska studentproven ordnades hösten 2016.  Studentexamensnämndens (SEN) generalsekreterare Kaisa Vähähyyppä säger att feedbacken från både examinanderna och de som bedömt provprestationerna mestadels har varit mycket positiv.

”Vi har nu klarat av första momentet, och projektet har hållit både tidsplanen och budgeten. Nu fortsätter vi med vidareutveckling av provsystemet. I det följande momentet fokuserar vi också på att förbättra datasäkerheten”, säger Kaisa Vähähyyppä.

I det första momentet var vårt mål att hålla samma säkerhetsnivå som i det konventionella provet i pappersform. Utvecklingsarbetet pågår ända till 2019, då penna och papper blir ett minne blott.

Hackabi2 lanseras torsdagen den 1 december

Matti Lattu, som ansvarar för projektet för det elektroniska studentprovet på SEN, berättar att vidareutvecklingsarbetet startar torsdagen den 1 december med den öppna tävlingen Hackabi2 där deltagarnas uppgift är att utforma en genomförbar digital plattform för studentprovet. Tävlingen öppnas av Kaisa Vähähyyppä, Matti Lattu och en representant för juryn på ett webbinarium klockan 9.15. Webbinariet är öppet för allmänheten och sänds på https://connect.funet.fi/ytl. Vi återkommer till temat senare på kvällen under Slush på Reaktor Oy:s evenemang Slush.D. Vi kompletterar också tävlingens webbplats https://hackabi.org under dagen.

SEN söker alternativa tekniska lösningar som underlättar anordnandet av provet, skonar oss från USB-minnen och ytterligare förbättrar informationssäkerheten under provtillfället.

Tävlingsjuryn består av design director Markus Berg (Futurice Oy), IT-specialisten Petteri Järvinen, cyber security advisor Erka Koivunen (F-Secure Oy) och senior consultant Toni Strandell (Reaktor Oy).

Tävlingsarbetena ska licenseras med öppna licenser och de är offentliga. SEN förbinder sig att lösa in de tre bästa tävlingsarbetena för 1 000 euro var.

Tävlingstiden slutar den 15 januari 2017.

Ytterligare information

Studentexamensnämden

Studentexamensnämnden är en myndighet under Undervisnings- och kulturministeriet. Nämnden leder, ordnar och verkställer studentexamen samt sköter förvaltningen av examen. Studentexamensnämndens kansli handlar förvaltningen och det tekniska genomförandet av studentexamen. Nämnden har i dag 25 medlemmar och cirka 350 adjungerade medlemmar samt cirka 30 tjänstemän i kansliet.