Monthly Archives: April 2018

Hackabi 3 -kilpailun voittajakolmikko

Lauantaina 14.4.2018 kisattiin Hackabi3-kilpailu. Kilpailu järejstettiin yhteistyössä Ylioppilastutkintolautakunta, Reaktor Innovations Oy, Suomen Lukiolaisten Liitto ry, YLE Abitreenit sekä Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry. Kilpailutehtävänä oli koseptoida palvelu joka valmentaa digitaalisen matematiikan ylioppilaskokeeseen.

1. sija: Camilla Hänninen
Idea: Abitti Harjoituskokeet-palvelu
Abitti Harjoituskokeet-palvelussa opiskelija pystyy valitsemaan haluamansa kurssin, ja saa tehtäväkseen satunnaisen tietokannasta noudetun kokeen tai koko matematiikan oppimäärän. Palvelu on kätevä työkalu sähköisen kokeen harjoitteluun, sillä se simuloi aitoa koetilannetta. Palvelussa vastaamiseen hyödynnettäisiin tuttua Abitin kaavaeditoria. Kokeeseen vastaamisen jälkeen opiskelija merkitsisi kokeen valmiiksi ja päätyisi sivulle, jossa näytettäisiin hänen vastauksensa ja annettaisiin kokeen pisteytys- ja korjausohjeet.

2. sija: Juha Harviainen ja Antti Laaksonen
Idea: Palvelun avulla voi harjoitella matemaattisten kaavojen kirjoittamista LaTeX-ladontajärjestelmällä ylioppilaskoetta silmällä pitäen. LaTeX-merkintä on mielekäs opeteltava taito kaavavalikon käyttämisen lisäksi, koska se nopeuttaa kaavojen kirjoittamista ja on se tapa, jolla tosielämässä kirjoitetaan matematiikkaa. Taidosta on myöhemmin hyötyä matematiikan ja luonnontieteiden yliopisto-opinnoissa.Idenana on kaksi erillaista peliä LaTeX:n harjoitteluun. Lähdekoodi löytyy osoitteesta: https://github.com/Kalakuh/latex-game

3. sija: Mikko Tampio ja Iikka Hauhio
Idea: Matematiikan yo-kokeen tekeminen on hidasta sen vuoksi, että matemaattista tekstiä tuottaa sutjakkaammin käsin kuin graafisella kaavaeditorilla. Nopeampaa olisi käyttää LaTeX-kieltä, mutta sitä osaa vain harva lukiolainen. Ideana on luoda tekstieditori, joka tukee LaTeX-kielen oppimista. Kaavaupotusten tekeminen editorilla olisi mahdollisimman yksinkertaista, ja editorin mukana tulisi ohjeet LaTeXin eri ominaisuuksien käyttämistä varten. Tavoitteena on, että opiskelijat oppisivat matemaattisen notaation tuottamista samassa tahdissa kuin matemaattisia  käsitteitä ilman, että opettajan tarvitsisi erikseen käyttää siihen aikaa joka kurssilla.

Lue lisää: Kuinka lukion matematiikkaa kannattaa opiskella digitaalisesti? Hackabi-kilpailussa etsittiin ratkaisuja sähköistymisen ongelmiin