Tävlingsuppgift

Hitta på det bästa servicekonceptet för att hjälpa förberedningen inför det digitala matematikprovet!

Samla ett team och delta i en hackathon ordnat av Studentexamensnämnden, Reaktor Innovations Ab, Finlands Gymnasisters Förbund, YLE Abitreenit och Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL, där tävlingen går ut på att planera den bästa servicen som kan underlätta förberedningen inför studentexamensprovet i matematik! De tre bästa och mest genomförbara servicekoncepten kommer att belönas.

Gymnasiematematikens läroplan har digitaliserats och studentprovet i matematik blir digitalt våren 2019. Servicen som planeras borde stöda studerandenas inlärning i gymnasiet. I studentprovet är det bra om en examinand utöver matematiskt innehåll även kan använda formeleditorn i svarsfälten och programmen i provmiljön. Servicen som utvecklas i tävlingen kan vara tänkt för förberedning inför provet under studierna i gymnasiet eller för förberedning inför provet som sker på egen hand.

Anmälan

Tävlingen är öppen för alla intresserade. Samla ett team med 1 till 4 personer, beskriv den preliminära idén för servicen, deltagarna i teamet och deras färdigheter. Ett lag kan ha många planer, men meddela varje idé separat. Skicka anmälan till tävlingen senast den 18.3.2018 4.3.2018 kl. 23.59 via e-post till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Förval

Tävlingsjuryn väljer tio lag och serviceidéer för vidare utveckling. Kriterierna för kvalificering är teamets serviceidé och lagets förmåga att utveckla idén. Det centrala är att serviceidén löser ett avgörande problemet med att studera matematik.

Hackathon

Teamen som väljs genom förvalet blir inbjudna till en hackathon-dag i Helsingfors den 14.4.2018, där de skapar med hjälp av proffs ett servicekoncept av den ursprungliga iden. Sparningen ansvaras av Reaktor Innovations Ab. Till exempel kan tävlingsbidragen utnyttja SEN:s formeleditor, nätmaterial som fungerar ihop med editorn eller markeringsverktyget för provsvar som alla licenserats med öppen licens.

Bedömningskriterier

De vinnande tävlingsbidragen väljs av en jury, som följer med teamens arbete under dagen. Juryn betonar i sitt val konceptets innovativitet och originalitet. Konceptet måste vara realistiskt och juryn uppskattar koncept som med realistisk mängd arbete kan omvandlas till en användbar produkt. Juryn uppmärksammar också tydligheten i teamets kommunikation, dess attityd och laganda. Tydlig kommunikation främjas bättre av en klickbar demo eller pappersprototyper än en bunt med slides.

Tävlingens jury består av representanter för arrangörerna:

  • Studentexamensnämnden
  • Reaktor Innovations Ab
  • Finlands Gymnasisters Förbund
  • YLE Abitreenit
  • Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL

Vinnarna utropas klockan 18.00 på tävlingsdagen.

Arrangörerna reserverar rätten att få beskriva lösningarna som utvecklas i sin kommunikation, annars behåller teamen rättigheterna till sina arbeten.

Priser

Vinnarteamet får besöka ett Reaktor-team och bekantar sig med arbetet som IKT- och design-topproffs håller på med. Medlemmarna i de tre bästa teamen får Amazon Echo Dot –apparater och deras tävlingsbidrag presenteras på webbsidorna för YLE Abitreenit.