Kilpailutehtävä

Keksi paras palvelukonsepti helpottamaan valmistautumista matematiikan digikokeeseen!

Kerää tiimi ja osallistu Ylioppilastutkintolautakunnan, Reaktor Innovations Oy:n, Suomen Lukiolaisten Liiton, YLE Abitreenien ja Matemaattisten aineiden opettajien liiton järjestämään hackathoniin, jossa kilpaillaan parhaan matematiikan yo-kokeeseen valmistautumista helpottavan palvelun suunnittelusta! Kolme parasta ja toteuttamiskelpoisinta palvelukonseptia palkitaan.

Lukiomatematiikan opetussuunnitelma on digitalisoitunut ja matematiikan ylioppilaskoe muuttuu digitaaliseksi keväällä 2019. Suunniteltavan palvelun tulisi tukea lukion opiskelijan opiskelua. Kokeessa kokelaan on hyvä osata matematiikan sisältöjen lisäksi käyttää vastausikkunan kaavaeditoria sekä hyödyntää koejärjestelmässä olevia ohjelmistoja. Palvelu voi olla suunnattu lukiossa opiskelun aikaiseen valmistautumiseen tai omatoimiseen valmistautumiseen koetta varten.

Ilmoittautuminen

Kilpailu on avoinna kaikille kiinnostuneille. Kerää 1-4 hengen tiimi, kuvaile alustava palveluidea, tiimin osallistujat ja heidän osaamisensa. Yhdellä tiimillä voi olla monta suunnitelmaa, mutta ilmoita kustakin ideasta erikseen. Lähetä ilmoittautumiset 18.3.2018 4.3.2018 klo 23.59 mennessä sähköpostitse lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Esikarsinta

Kilpailun tuomaristo valitsee kymmenen tiimiä ja palveluideaa jatkokehittelyyn. Kriteereinä karsinnassa ovat alustava palveluidea ja tiimin kyvykkyys idean kehittelyyn. Keskeistä on se, että palveluidea ratkaisee jonkin matematiikan opiskelun ratkaisevan ongelman.

Hackathon

Esikarsinnan kautta valitetut tiimit kutsutaan 14.4.2018 Helsingissä järjestettävään hackathon-päivään, jossa he luovat ammattilaisten tuella palvelukonseptin alustavasta ideastaan. Sparrauksesta vastaa Reaktor Innovations Oy. Kilpailutöissä voi hyödyntää esimerkiksi YTL:n avoimeksi lisensoitua kaavaeditoria, editorin kanssa yhteensopivaa verkkomateriaalia ja koevastausten merkintätyökalua.

Arviointikriteerit

Kilpailun voittavat työt valitsee paikan päällä tiimien toimintaa seuraavaa tuomaristo. Tuomaristo painottaa valinnoissaan tiimin kehittämän konseptin innovatiivisuutta ja omaperäisyyttä. Konseptin tulee olla realistinen ja tuomaristo arvostaa konseptia, joka on realistisella työmäärällä muunnettavissa käyttökelpoiseksi tuotteeksi. Tuomaristo kiinnittää myös huomiota tiimin kommunikaation selkeyteen sekä siitä välittyvään asenteeseen ja tiimihenkeen. Selkeää kommunikaatiota edistää paremmin klikattava demo tai paperiproto kuin nippu kalvoja.

Kilpailun tuomaristo koostuu kilpailun järjestäjien edustajista:

  • Ylioppilastutkintolautakunta
  • Reaktor Innovations Oy
  • Suomen Lukiolaisten Liitto
  • YLE Abitreenit
  • Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL

Voittajat julistetaan kisapäivänä klo 18.00.

Kilpailun järjestäjät varaavat oikeuden saada kuvailla viestinnässään kehitettyjä ratkaisuja, muuten tiimit säilyttävät kaikki oikeudet tekemiinsä töihin.

Palkinnot

Voittajatiimi pääsee vierailulle yhteen Reaktorin tiimiin ja pääsevät tutustumaan IT- ja design-huippuammattilaisten työhön. Kolmen parhaan tiimin jäsenet saavat Amazon Echo Dot ‑laitteet ja heidän kilpailutöitään esitellään YLE Abitreenien verkkosivulla.