Category Archives: Hackabi 3

Hackabi 3 -kilpailun voittajakolmikko

Lauantaina 14.4.2018 kisattiin Hackabi3-kilpailu. Kilpailu järejstettiin yhteistyössä Ylioppilastutkintolautakunta, Reaktor Innovations Oy, Suomen Lukiolaisten Liitto ry, YLE Abitreenit sekä Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry. Kilpailutehtävänä oli koseptoida palvelu joka valmentaa digitaalisen matematiikan ylioppilaskokeeseen.

1. sija: Camilla Hänninen
Idea: Abitti Harjoituskokeet-palvelu
Abitti Harjoituskokeet-palvelussa opiskelija pystyy valitsemaan haluamansa kurssin, ja saa tehtäväkseen satunnaisen tietokannasta noudetun kokeen tai koko matematiikan oppimäärän. Palvelu on kätevä työkalu sähköisen kokeen harjoitteluun, sillä se simuloi aitoa koetilannetta. Palvelussa vastaamiseen hyödynnettäisiin tuttua Abitin kaavaeditoria. Kokeeseen vastaamisen jälkeen opiskelija merkitsisi kokeen valmiiksi ja päätyisi sivulle, jossa näytettäisiin hänen vastauksensa ja annettaisiin kokeen pisteytys- ja korjausohjeet.

2. sija: Juha Harviainen ja Antti Laaksonen
Idea: Palvelun avulla voi harjoitella matemaattisten kaavojen kirjoittamista LaTeX-ladontajärjestelmällä ylioppilaskoetta silmällä pitäen. LaTeX-merkintä on mielekäs opeteltava taito kaavavalikon käyttämisen lisäksi, koska se nopeuttaa kaavojen kirjoittamista ja on se tapa, jolla tosielämässä kirjoitetaan matematiikkaa. Taidosta on myöhemmin hyötyä matematiikan ja luonnontieteiden yliopisto-opinnoissa.Idenana on kaksi erillaista peliä LaTeX:n harjoitteluun. Lähdekoodi löytyy osoitteesta: https://github.com/Kalakuh/latex-game

3. sija: Mikko Tampio ja Iikka Hauhio
Idea: Matematiikan yo-kokeen tekeminen on hidasta sen vuoksi, että matemaattista tekstiä tuottaa sutjakkaammin käsin kuin graafisella kaavaeditorilla. Nopeampaa olisi käyttää LaTeX-kieltä, mutta sitä osaa vain harva lukiolainen. Ideana on luoda tekstieditori, joka tukee LaTeX-kielen oppimista. Kaavaupotusten tekeminen editorilla olisi mahdollisimman yksinkertaista, ja editorin mukana tulisi ohjeet LaTeXin eri ominaisuuksien käyttämistä varten. Tavoitteena on, että opiskelijat oppisivat matemaattisen notaation tuottamista samassa tahdissa kuin matemaattisia  käsitteitä ilman, että opettajan tarvitsisi erikseen käyttää siihen aikaa joka kurssilla.

Lue lisää: Kuinka lukion matematiikkaa kannattaa opiskella digitaalisesti? Hackabi-kilpailussa etsittiin ratkaisuja sähköistymisen ongelmiin

Ilmoittautumisaikaa pidennettiin: 18.3.

Hackabi 3 -kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat ilmoittautuvat mukaan kuvailemalla oman 1-4 hengen tiimin osaamisalueineen sekä alustavan palveluidean. Ilmoittautumisia on jo saapunut, mutta siitä huolimatta halusimme vielä pidentää ilmoittautumisaikaa.

Ilmoittautumisaika päättyy 18.3. klo 23.59.

Ilmoittautuneet voivat halutessaan hyödyntää lisäajan täydentämällä lähettämiään tietoja.

Lehdistötiedote 9.2.2018

Matematiikan digitaaliseen ylioppilaskokeeseen vuosi – paranna opiskelijoiden oppimisympäristöä!

Ensimmäiset digitaaliset ylioppilaskokeet järjestettiin syksyllä 2016. Kevään 2018 tutkinnossa suoritetaan ensimmäistä kertaa digitaalisesti englannin, espanjan, italian, portugalin, latinan ja biologian kokeet. Noin puolet kaikista ylioppilastutkinnon koesuorituksista tehdään jo digitaalisesti.

Lukioiden ja lautakunnan katseet ovat jo seuraavissa digitalisoitavissa kokeissa. Hackabi 3 -kilpailussa keskitytään erityisesti keväällä 2019 digitalisoitavaan matematiikan ylioppilaskokeeseen. Digitaalinen matematiikan koe on paperikokeen tapaan kaksiosainen. A-osassa käytössä ei ole mm. yhtälöitä ratkaisevia ja kuvioita piirtäviä symbolisia CAS-laskimia, kun taas B-osassa ne ovat käytössä.

Digitaalisen matematiikan kokeen koeympäristö on jo nyt valmis. Tehtävänantoihin voidaan liittää matemaattisia merkintöjä, kuvioita tai vaikkapa videoita. Kokelas voi kirjoittaa vastaustaan kaavaeditorilla, käyttää B-osassa symbolisia laskimia ja ottaa ohjelmien tuottamista laskelmista ja kuvioista kuvankaappauksia osaksi vastaustaan. Luonnosteluun voi edelleen käyttää paperia ja kynää.

Lukiot ovat voineet käyttää ylioppilastutkintolautakunnan sähköistä Abitti-kurssikoejärjestelmää osana opetustaan vuodesta 2015 saakka. Abitti-koejärjestelmän kautta on kulkenut jo yli 1 300 000 koesuoritusta. ”Ilahduttavaa on, että kurssikokeiden sijaan Abittia käytetään nykyään myös pedagogisesti monipuolisilla tavoilla kurssin aikana”, kertoo Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.

”Laskinohjelmien opetuskäytössä on jo pitkät perinteet, mutta matemaattisten kaavojen kirjoittaminen tietokoneella on monille opiskelijoille vielä uusi asia. Käytänteet ja välineet ovat vasta kehittymässä. Koeympäristön matematiikkaeditoria demoavaa sivua ladataan normaalina arkipäivänä noin 40 000 kertaa”, Tähkä jatkaa.

Kolmannen Hackabi-kilpailun teemana on kehittää uudenlaisia välineitä, jotka tukevat lukiomatematiikan digitalisoituvaa opetussuunnitelmaa ja valmistautumista ylioppilaskokeeseen. Kilpailutyön on kuvattava ratkaisu esimerkiksi prototyyppitasolla olevan ohjelmiston tai käyttöliittymäkuvien avulla. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmänä.

Kilpailu on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa joukkueet lähettävät lyhyen kuvauksen alustavasta ideastaan ja ryhmästään. Tuomaristo arvioi sekä ideaa että ryhmän mahdollisuuksia tämän idean kehittämiseen. Toiseen vaiheeseen valitut tiimit kutsutaan jatkokehittämään ideoitaan hackathon-tapahtumaan Helsinkiin 14.4.2018, jolloin apuna toimivat Reaktor Innovations Oy:n ammattilaiset. Voittajat julistetaan kisapäivänä klo 18.00.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Ylioppilastutkintolautakunta, Reaktor Innovations Oy, Suomen Lukiolaisten Liitto ry, YLE Abitreenit sekä Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry.

Lisätietoja:

  • Ylioppilastutkintolautakunta, pääsihteeri Tiina Tähkä (0295 338 201)
  • Ylioppilastutkintolautakunta, projektipäällikkö Matti Lattu (0295 338 231)
  • Reaktor Innovations Oy, asiakkuusvastaava Marianna Mattila (040 840 4861)
  • Suomen lukiolaisten liitto, puheenjohtaja Alvar Euro (050 918 6674)
  • YLE Abitreenit, tuottaja Mika Salomaa (040 830 2852)
  • Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL, puheenjohtaja Leena Mannila (0400 187 827)
  • Hackabi-kilpailusivusto (kilpailutehtävä ja tausta-aineisto): hackabi.org
  • Ylioppilastutkintolautakunnan kaavaeditorin demoversio: math-demo.abitti.fi
  • Pressmeddelanden på svenska

Päivitetty 10.2.2018: Lisätty MAOL kilpailun järjestäjien joukkoon.