Pressmeddelande 9.2.2018

Ett år till det digitala studentprovet i matematik – förbättra studerandenas läromiljö!

De första digitala studentproven hölls under hösten 2016. I studentexamen våren 2018 utförs proven i engelska, spanska, italienska, portugisiska, latin och biologi för första gången digitalt. Cirka hälften av alla provprestationer utförs digitalt.

Gymnasierna och Studentexamensnämnden fokuserar redan på följande digitala prov. Hackabi 3-tävlingen riktar särskilt in sig på provet i matematik, som kommer att digitaliseras våren 2019. Det digitala provet i matematik består precius som provet på papper av två delar. I del A används inte så kallade CAS-räknare, som klarar av att lösa ekvationer och rita grafer, medan de i del B får användas av examinanderna.

Provmiljön för det digitala provet i matematik är redan nu färdig. Det går att infoga matematisk notation, bilder eller till exempel videor i uppgifterna. Examinanden kan skriva sitt svar med en formeleditor, använda symboliska räknare i B-delen och lägga till skärmdumpar av beräkningar och figurer i provsvaren. Papper och penna kan fortfarande användas för att skissera upp svaren.

Gymnasierna har sedan 2015 kunnat använda Studentexamensnämndens digitala Abitti-kursprovssystem i undervisningen. Över 1 300 000 provprestationer har redan utförts via Abitti. “Det är glädjande att Abitti nuförtiden används inte bara för kursprov utan också på andra, pedagogiskt mångsidiga sätt under kurser”, säger Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä.

“Användningen av räknarprogram i undervisningen har redan långa traditioner, men att skriva matematisk notation på dator är nytt för många studerande. Gällande praxis och redskapen är ännu under utveckling. Webbsidan som demonstrerar formeleditorn som finns i provmiljön laddas ned ungefär 40 000 gånger under en normal arbetsdag”, fortsätter Tähkä.

Temat för den tredje Hackabi-tävlingen är att utveckla nya typer av verktyg som stöder läroplanens digitala mål och förberedelserna inför studentexamen. Tävlingsbidraget ska beskriva lösningen till exempel som programvara på prototypnivå eller som bilder av användargränssnitt. Det går att delta i tävlingen ensam eller i grupp.

Tävlingen är tudelad. I första fasen skickar gruppen en kort beskrivning av sin preliminära idé och av sig själva. Juryn bedömer både idén och gruppens möjligheter att utveckla idéen. I den andra fasen bjuds valda lag in till en hackathon-dag i Helsingfors den 14.4.2018 för att utveckla sina idéer vidare. Lagen får hjälp av professionella utvecklare från Reaktor Innovation Oy. Vinnarna utropas klockan 18.00 på tävlingsdagen.

Tävlingen arrangeras i samarbete av Studentexamensnämnden, Reaktor Innovations Oy, Finlands Gymnasistförbund, YLE Abitreenit och Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen.

Tilläggsinformation:

  • Studentexamensnämnden, generalsekreterare Tiina Tähkä (0295 338 201)
  • Studentexamensnämnden, projektchef Matti Lattu (0295 338 231)
  • Reaktor Innovations Oy, kundansvarig Marianna Mattila (040 840 4861)
  • Finlands Gymnasistförbund, ordförande Alvar Euro (050 918 6674)
  • YLE Abitreenit, producent Mika Salomaa (040 830 2852)
  • Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen, ordförande Leena Mannila (0400 187 827)
  • Hackabi-tävlingssidan (tävlingsuppgift och bakgrundsmaterial): hackabi.org
  • Demoversion av Studentexamensnämndens formeleditor: math-demo.abitti.fi

Uppdaterat 10.2.2018: MAOL rf. tillsatt bland arrangörerna.