Lehdistötiedote 14.3.2017

Ylioppilastutkintolautakunnan hackabi-kilpailu tuotti uusia jatkokehitysideoita

Ylioppilastutkintolautakunta julkisti 1.12.2016 kaikille avoimen kilpailun digitaalisen ylioppilaskokeen jatkokehityksen tueksi. Kilpailulla haettiin uusia ajatuksia mm. helppokäyttöisyyden ja tietoturvan parantamiseen.

Kilpailutöitä jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan. Työt olivat keskenään hyvin erilaisia, mutta kolme palkittua työtä erottuivat selvästi joukosta. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat design director Markus Berg (Futurice Oy), tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen, cyber security advisor Erka Koivunen (F-Secure Oy) ja senior consultant Toni Strandell (Reaktor Oy).

Kolme palkittua työtä ovat:

YTL:n nykyinen koejärjestelmä perustuu kokelaiden tai lukioiden monimuotoisen laitekannan hyödyntämiseen. Olli Koskisen kilpailutyö DigabiEvo ehdottaa tämän korvaamista nimenomaan koekäyttöön tarkoitetuilla yhdenmukaisilla laitteilla. Tuomaristo arvosti ratkaisun tietoturvaa ja laitteiden käyttöasteen kasvattamiseen liittyvää pohdintaa. Ratkaisun kustannukset askarruttavat.

Jari-Matti Mäkelän kilpailutyö Network based distribution of the Abitti Platform korvaisi käynnistämisen USB-muistitikuilta käyttöjärjestelmän lataamisella verkosta. Tuomaristo piti työtä yksityiskohtaisesti perusteltuna, mutta vaihtoehto vaatii koneilta verkkokäynnistysominaisuuden (Preboot Execution Environment, PXE).

Samuel Laurénin Introducing Trust into the Digabi Platform tarkastelee Trusted Platform Module ‑teknologian (TPM) mahdollisuuksia USB-muistitikun uudelleenkirjoituksen estämisessä. Tuomaristo arvosti työn teknistä pätevyyttä ja syvyyttä. Esitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää, vaikka omien laitteiden käytöstä myöhemmin luovuttaisiinkin. Työn ongelmana on se, että se keskittyy vain hyvin rajattuun osaan kehityshaasteita.

”Kilpailusta saadut arvokkaat ideat ovat meille tärkeitä suunnitellessamme järjestelmän jatkokehitystä”, toteaa pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä. Lautakunta lunastaa palkitut kilpailutyöt 1000 € kappalehintaan. Kilpailutyöt ja tuomarien arviot ovat nähtävillä kilpailusivustolla osoitteessa https://hackabi.org.

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta

Ylioppilastutkintolautakunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta sekä tutkinnon hallinnosta. Ylioppilastutkinnon hallinnosta ja teknisestä toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunnan kanslia. Tällä hetkellä lautakunnassa on 25 jäsentä ja n. 350 apujäsentä. Kansliassa työskentelee n. 30 virkamiestä.