Pressmeddelande 18.11.2016

Hur avläggs det digitala studentprovet på 2020-talet? Berätta för oss!

De första elektroniska studentproven ordnades hösten 2016. Cirka 3 000 examinander avlade i månadsskiftet september–oktober det elektroniska provet i filosofi, geografi eller tyska. Provet gick bra: samtliga examinanders provprestationer har nu bedömts elektroniskt och de preliminära resultaten har i dag skickats till gymnasierna.

Den tekniska miljön där provet avläggs bygger på servrar och examinandernas egna datorer som startas via USB-minnen. Denna teknik har visat sig fungera bra: alla examinander har samma provmiljö och program, inga programinstallationer behövs på enheterna, det krävs inget programunderhåll av gymnasiets IT-stöd och problem i datatrafiken stör inte provtillfället. Det har avlagts prov på över 1 600 datormodeller med detta system. Det viktigaste är dock att den nuvarande miljön är mycket lämplig för det finländska studentprovet. Våra examinander behöver inte elektroniska skrivmaskiner, utan en dator som de på ett kreativt sätt kan använda som hjälpmedel för tankearbetet.

Det nuvarande systemet är dock inte helt problemfritt. För att starta programvaran krävs det ändringar i datorns startkonfiguration, vilket inte är en enkel uppgift för nybörjare. Den Linux-baserade programvaran saknar drivrutiner för de nyaste datorerna, vilket orsakade problem även i höst för många som skaffat ny dator. USB-minnena måste skrivas om för att uppdatera programmen och att skicka minnena per post mellan gymnasierna och nämnden är en föråldrad metod.

USB-minnet som medium skapar även en del möjligheter till missbruk. En IT-kunnig examinand kan till exempel snabbt redigera minnet före provet och installera program som underlättar fusk i provmiljön (t.ex. ett rootkit som kan ge åtkomst till hårdskivan eller webben, ordböcker eller annat material). På lång sikt kan det hända att möjligheten att starta datorerna via USB-minne frångås helt.

Sommaren 2013 ordnade vi tävlingen Hackabi, där vi erhöll värdefull respons om svagheterna i informationssäkerheten i vår demomiljö. Tävlingsarbetena avslöjade sårbarheter i såväl vår egen miljö som i programvaror som används i hela världen.

Nu vänder vi oss igen till kunniga finländare! För att samla in idéer om det digitala studentprovets framtid ordnar vi på nytt en öppen tävling, där deltagarnas uppgift är att beskriva en genomförbar digital plattform för studentprovet. Vi söker alternativa tekniska lösningar som underlättar anordnandet av provet, skonar oss från USB-minnen och ytterligare förbättrar informationssäkerheten under provtillfället. I juryn ingår design director Markus Berg (Futurice Oy), IT specialist Petteri Järvinen, cyber security advisor Erka Koivunen (F-Secure Oy) och senior consultant Toni Strandell (Reaktor Oy). Tävlingsarbetena ska licenseras med öppna licenser och de är offentliga. Studentexamensnämnden förbinder sig att lösa in de tre bästa tävlingsarbetena för 1 000 euro var.

Tävlingen startar den 1 december 2016 på studentexamensnämndens avgiftsfria webbinarium och ordnas i samarbete med Reaktor på evenemanget Slush.D (http://reaktorventures.com/slush/). Tävlingsdokumentationen publiceras på webben. Samtidigt öppnas en offentlig diskussionskanal mellan tävlingsdeltagarna och nämnden. Tävlingstiden slutar den 15 januari 2017.

Ytterligare information: