Pressmeddelande 14.3.2017

Studentexamensnämndens tävling Hackabi gav nya idéer för utvecklingen av studentexamen

Studentexamensnämnden utlyste den 1.12.2016 en tävling öppen för alla för att stöda den fortsatta utvecklingen av den digitala studentexamen. I tävlingen söktes nya idéer gällande bl.a. användarvänlighet och förbättrande av datasäkerheten.

Åtta tävlingsbidrag lämnades in före utgången av tävlingstiden. Bidragen var väldigt olika, men de tre prisbelönta bidragen stod klart över de övriga. Tävlingsjuryn bestod av design director Markus Berg (Futurice Oy), IT-specialisten Petteri Järvinen, cyber security advisor Erka Koivunen (F-Secure Oy) och senior consultant Toni Strandell (Reaktor Oy).

De tre bidragen som prisbelönades är:

SEN:s nuvarande provsystem utnyttjar det mångfald av datorer som examinanderna och gymnasierna har. Olli Koskinen föreslår med sitt tävlingsbidrag DigabiEvo att denna mångfald av datorer skulle ersättas med enhetliga datorer ämnade för examensbruk. Juryn berömde hur datasäkerheten och ökandet av användningsgraden på datorerna behandlades i tävlingsförslaget. Juryn förhöll sig tveksam inför kostnaderna som den presenterade lösningen skulle medföra.

I Jari-Matti Latvalas tävlingsbidrag Network based distribution of the Abitti Platform skulle operativsystemet laddas ned från nätet i stället för att startas från ett USB-minne. Juryn tyckte att bidraget var väl motiverat i detalj, men konstaterade samtidigt att lösningen kräver att datorerna har egenskapen att kunna startas via nätet (Preboot Execution Environment, PXE).

Samuel Laurén undersöker med sitt tävlingsbidrag Introducing Trust into the Digabi Platform möjligheterna att använda Trusted Platform Module ‑tekniken (TPM) för att förhindra att USB-minnet skrivs på nytt. Juryn berömde bidragets tekniska kompetens och djup. De presenterade metoderna kan användas även ifall man i något skede skulle frångå användandet av egna datorer. Bidraget koncentrerar sig dock endast på en liten del av utvecklingsutmaningarna.

”De värdefulla idéer som tävlingen gett oss är viktiga för den fortsatta utvecklingen av vårt system” konstaterar generalsekreterare Kaisa Vähäyyppä. Studentexamensnämnden löser in de belönade tävlingsbidragen för 1000 € var. Tävlingsbidragen samt juryns utlåtanden finns till påseende på tävlingens webbplats på adressen https://hackabi.org

Tilläggsinformation

Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet verkande myndighet, som leder och ansvarar för anordnande och verkställande av studentexamen samt förvaltningen av examen. Studentexamensnämndens kansli ansvarar för förvaltningen och det tekniska genomförandet av examen. För närvarande har studentexamensnämnden 25 medlemmar och ca 350 adjungerande medlemmar. På kansliet arbetar ca 30 tjänstemän.