Hackabi 3

Suomeksi

Hackabi 3 -tävlingens syfte är att utveckla nya verktyg, som stöder den allt mera digitala läroplanen i gymnasier och underlättar förberedelsen inför studentexamen. Tävlingsbidraget ska beskriva lösningen med till exempel ett program på prototypnivå eller bilder av användargränssnitt. Det går att delta i tävlingen antingen ensam eller som en del av ett team.

Tidtabell:

  • 9.2.2018: Tävlingen börjar
  • 18.3.2018 4.3.2018: Tävlingsuppgifterna ska skickas till Studentexamensnämnden (lautakunta@ylioppilastutkinto.fi) senast kl. 23.59
  • 26.3.2018:Tävlingsjuryn väljer tio lag och serviceidéer för vidare utveckling
  • 14.4.2018: Den verkliga hackathon-dagen i Helsingfors

Tävlingsuppgift

Hitta på det bästa servicekonceptet för att hjälpa förberedningen inför det digitala matematikprovet! Samla ett team och delta i en hackathon ordnat av Studentexamensnämnden, Reaktor Innovations Ab, Finlands Gymnasisters Förbund, YLE Abitreenit och Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL, där tävlingen går ut på att planera den bästa servicen som kan underlätta förberedningen inför...

Read more ...