Tävlingsbidrag

Tävlingsbidraget ska innehålla en beskrivning av eller ett tillräckligt konkret koncept för den föreslagna lösningen samt dess tekniska utformning och generella funktion. Bidragen ska licenseras med öppna licenser (t.ex. PD, CC, GNU FDL) och de är offentliga omedelbart efter tävlingstidens slut. Deltagarna får publicera sina bidrag före detta datum.

Deltagarna får fritt välja i vilken form de lämnar sitt bidrag. Proof of Concept-lösningar kan lämnas till juryn som t.ex. en beskrivning av utförandet, skärmdump eller skärminspelning.

Av tävlingsbidraget ska framgå på vilket sätt det är en förbättring till det nuvarande systemet. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att juryn ska kunna bedöma den. Bedömningen fokuserar speciellt på dataskydd (det ska vara svårare att fuska eller störa andra, eller lättare att upptäcka fusk eller störning), användbarhet (skrivning och logistik av USB-stickorna, ändring av datorernas uppstartkonfiguration, enklare procedurer för skolans personal), kostnader (förmånligare än det nuvarande systemet) och underhåll. Juryn kan även jämföra tävlingsbidragen utifrån andra viktiga kriterier för uppgiften.