Mahdollisia lähestymistapoja

Helpoin mahdollinen tapa järjestää sähköinen koe olisi se, että kokelaat asentaisivat koneeseensa käyttöjärjestelmäkohtaisen koesovelluksen. Sovellus seuraisi koneen käyttöä ja mahdollistaisi kokeen suorittamisen. Koesuoritukset säilytettäisiin vähintään kahden median varassa. Kokeen jälkeen sovelluksen voisi poistaa koneelta.

Koneen natiivin käyttöjärjestelmän käyttäminen helpottaisi koeympäristön käyttöä ja vähentäisi ylläpidettävän koodin määrää. Luonnollisesti se avaisi myös uusia väärinkäytön mahdollisuuksia, jotka on hallittava. Koeympäristö on toteutettava nykyisen yhden ohjelmistoalustan sijaan usealla eri alustalla.

Käyttöjärjestelmät (esim. OS X/MacOS, Windows, ChromeOS) tarjoavat erilaisia tapoja sulkea koneen käyttäjä yhden ohjelman sisälle (nk. “kiosk mode”). Vaikka tämä vaikuttaa houkuttelevalta ratkaisulta, siinä on ongelmansa. Kioskimoodi on tehty pitämään vilpillinen käyttäjä sovelluksen sisällä, mutta se ei tarjoa suojaa pahantahtoiselta ylläpitäjältä.

Vastaus yhtenäisen koeympäristön tuomiseen eri laitealustoille voisi olla kokelaan työskentely-ympäristön etäkäyttö. Silloin ratkaistavaksi jää kustannustehokkaan ja vikasietoisen toteutuksen etsiminen. Työskentely-ympäristön ei välttämättä tarvitse olla täysin yhdenmukainen laitealustoilla. On mahdollista, että lautakunta määrittelee erilaiset sovellusvalikoimat kullekin alustalle erikseen siten, että mahdollisuudet kokeessa menestymiseen ovat eri alustoilla riittävän samankaltaiset. Jos kokelas voi tuoda kokeeseen oman koneensa, voi hän myös viime kädessä valita käyttämänsä laitteen.