Kilpailutyö

Kilpailutyön tulee kuvata tai näyttää riittävällä tasolla, millainen ratkaisu on, mitä teknologioita siinä käytetään, ja miten kokonaisuus toimii. Kilpailutyöt on lisensoitava avoimella lisenssillä (esim. PD, CC, GNU FDL) ja ne ovat julkisia heti kilpailuajan päättymisen jälkeen. Kilpailijat voivat halutessaan julkaista kilpailutyönsä aiemminkin.

Kilpailutyön muoto on vapaasti valittavissa. Jos kilpailutyö sisältää proof-of-concept -tyyppisen toteutuksen, sen voi välittää tuomareille esim. toteutuskuvauksena, näytönkaappauksina tai -tallennuksena.

Kilpailutyön tulee kuvata, miltä osin se on parannus nykyjärjestelmään verrattuna. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta tuomarit voivat arvioida ratkaisun. Arvioinnissa tarkastellaan etenkin tietoturvaa (nykyistä ratkaisua vaikeampi harjoittaa vilppiä tai häiritä muiden osallistumista, tai helpompi tunnistaa ne), käytettävyyttä (tikkujen kirjoitus ja logistiikka, koneiden käynnistysasetusten muuttaminen, helpottaa kouluhenkilökunnan toimintaa), kustannuksia (nykyistä edullisempi), ja ylläpidettävyyttä. Tuomarit voivat käyttää myös muita tehtävänannon kannalta merkityksellisiä kriteereitä kilpailutöiden vertailuun.