Kilpailu

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet järjestettiin syksyllä 2016. Koe perustui Abitti-kurssikoejärjestelmässä testattuun arkkitehtuuriin: sekä palvelimet että kokelaan koneet käynnistetään USB-muistitikuilta. Järjestely on toimiva, mutta kaukana ideaalista.

Kerätäksemme ideoita digitaalisen ylioppilaskokeen tulevaisuudesta järjestämme kaikille avoimen kilpailun, jossa kilpailijoiden tehtävänä on kuvata toteuttamiskelpoinen digitaalinen alusta ylioppilaskokeelle. Kilpailutehtävänä on laatia digitaaliselle ylioppilaskokeelle tekninen toteutustapa, joka helpottaa kokeen järjestämistä, säästää meidät USB-muistitikuilta ja parantaa koetilanteen tietoturvaa.

Kilpailutöissä on esitettävä toteutuskelpoinen tapa järjestää digitaalinen ylioppilaskoe tällä hetkellä käytettävissä olevalla teknologialla. Esitys voi sisältää proof-of-concept -tason toteutuksen, mutta se ei ole välttämätöntä. Kuvaus toteutusteknologioista ja toimintaperiaatteesta voi hyvinkin olla riittävä. Tämän kuvauksen lisäksi hyvässä kilpailutyössä tarkastellaan ratkaisua kokonaisvaltaisesti esim. käytettävyyden, ylläpidettävyyden, tietoturvan ja kustannusten näkökulmista.

Nykyiseen sähköiseen ylioppilaskokeeseen voi tutustua seuraavien lähteiden avulla:

Koska nämä dokumentit eivät välttämättä sisällä kaikkia tarvittavia tietoja, voivat kilpailuun osallistujat esittää sähköisen ylioppilastutkinnon kehittäjille kysymyksiä sivuston keskustelupalstalla. Jotta kaikki halukkaat saavat saman informaation, ylioppilastutkintolautakunta ei vastaa yksityisesti tai muita alustoja käyttäen esitettyihin kysymyksiin. Merkittävistä kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan Twitterissä, #hackabi2. Kilpailijat voivat luonnollisesti kerätä aineistoa työnsä pohjaksi myös muista kuin tässä mainituista lähteistä.

Kilpailutyöt tai -työhön osoittava viite lähetetään sähköpostilla osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Sähköposti voi sisältää latauslinkin tai vastaavan. Kilpailuaika päättyy 15.1.2017. Kilpailijat voivat halutessaan julkaista kilpailutyönsä aiemminkin. Kilpailuun voi osallistua nimimerkillä.

Tuomaristoon kuuluvat design director Markus Berg (Futurice Oy), tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen, cyber security advisor Erka Koivunen (FSecure Oy) ja senior consultant Toni Strandell (Reaktor Oy).

Ylioppilastutkintolautakunta sitoutuu lunastamaan kolme parasta kilpailutyötä 1000 € kappalehintaan. Kilpailutyön lunastamista varten lautakunta tarvitsee kilpailijan tai kilpailijoiden henkilötiedot. Kilpailutyön jättäjä voi olla myös Y-tunnuksen haltija (yritys tai yhteisö).